Fundacja Lanckorońskich mecenasem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich