Wybrane publikacje dofinansowane przez Fundację Lanckorońskich w 2018 r.

Książki do nabycia tylko i wyłącznie u wydawcy. Fundacja Lanckorońskich nie prowadzi sprzedaży poniższych pozycji.

.