RES SACRA MISER – dzieje Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności.