Książka „Lokalność i nacjonalizm Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym” Olgi Linkiewicz została wyróżniona Nagrodą Historyczną m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego.

Doktor Olga Linkiewicz z Instytutu Historii PAN została laureatem Nagrody im. Moczarskiego za książkę „Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym”. Praca ukazał się ze wsparciem Fundacji Lanckorońskich (zob. Aktualności – Publikacje 2018).

Nagroda Historyczna m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego, ustanowiona w grudniu 2018 r. uchwałą Rady Miasta Warszawy, jest kontynuacją nagrody powstałej w 2009 r. za najlepszą książkę poświęconą historii Polski. Organizatorami projektu są Dom Spotkań z Historią – Instytucja Kultury m.st. Warszawy oraz Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich. Nagroda promuje najbardziej wartościowe publikacje i najlepszych autorów. Jest także uczczeniem pamięci Kazimierza Moczarskiego, dziennikarza i prawnika, żołnierza Armii Krajowej, po wojnie więzionego pod zarzutem działalności antykomunistycznej, autora słynnych, tłumaczonych na wiele języków „Rozmów z katem”.

 

Dr Olga Linkiewicz (IH PAN) odbiera z rąk Pani Ewy Malinowskiej Grupińskiej Nagrodę Historyczną m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego. Obok: Pani Elżbieta Moczarska i Prof. Andrzej Friszke. Foto: Urząd M.St. Warszawy. Autor: Zuzanna Sosnowska.

Dr Olga Linkiewicz (IH PAN) odbiera z rąk Pani Ewy Malinowskiej Grupińskiej Nagrodę Historyczną m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego. Obok: Pani Elżbieta Moczarska i Prof. Andrzej Friszke. Foto: Urząd M.St. Warszawy. Autor: Zuzanna Sosnowska.

Dr Olga Linkiewicz, Pani Elżbieta Moczarska oraz Piotr Piniński, Prezes Fundacji Lanckorońskich. Fotografia udostępniona dzięki uprzejmości Pani Zuzanny Sosnowskiej.

Dr Olga Linkiewicz, Pani Elżbieta Moczarska oraz Piotr Piniński, Prezes Fundacji Lanckorońskich. Fotografia udostępniona dzięki uprzejmości Pani Zuzanny Sosnowskiej.