Celem działania Fundacji jest inicjowanie badań i pomoc indywidualnym uczonym oraz instytucjom naukowym w prowadzeniu studiów w ramach szeroko pojętych nauk humanistycznych, a szczególnie nad historią i historią sztuki Polski oraz krajów sąsiadujących z ziemiami dawnej Rzeczpospolitej. Horyzont czasowy badań nie powinien przekraczać 1945 roku.

Szczególną uwagę Fundacja przywiązuje do krytycznych opracowań źródeł historycznych – dokumentów oraz ikonografii, publikowanych zarówno drukiem jak i w domenie publicznej internetu.

Fundacja Lanckorońskich współpracuje z innymi fundacjami mającymi podobne cele oraz z instytucjami naukowymi, jak na przykład Polską Akademią Umiejętności czy Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk.

Fundacja dofinansowuje wydawnictwa źródłowe, monografie, wydawnictwa pokonferencyjne i powystawowe Powyższe wsparcie jest głównym narzędziem pomocy wobec dwóch ostatnio wymienionych inicjatyw.

Fundacja współfinansuje zagraniczne kwerendy archiwalne czy publikacje będące przewodnikami po rozpoznanych i powielonych zasobach archiwalnych.

Fundacja dba o dobrą pamięć swojej Fundatorki śp. Karoliny Lanckorońskiej, jej rodzeństwa, ojca – Karola Lanckorońskiego oraz ich przodków.

Przydatne linki:
Zamek Królewski na Wawelu
Zamek Królewski w Warszawie
Polska Akademia Umiejętności
Acta Nuntiaturae, na stronie PAU
Antemurale, na stronie PAU
Elementa ad fontium editiones, na stronie PAU
Folia historiae artium, na stronie PAU
PAUart
Archiwum nauki PAN i PAU
Biblioteka PAU i PAN
Stacja Naukowa PAN w Wiedniu
Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
Ossolineum
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Austriacka Biblioteka Narodowa

Czytaj więcej o Fundacji: Rada Fundacji, Projekty, O Drugiej Fundacji.

.