karolikarolina

Karol i Karolina Lanckorońscy

Fundacja Lanckorońskich stanowi trwałą kontynuację tradycji rodziny, która poświęciła się naukom humanistycznym. Fundacja jest spadkobiercą prawnym aktywów finansowych rodu, który wygasł wraz z odejściem profesor Karoliny Lanckorońskiej w 2002 roku.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, także instytucje, zainteresowanych przekazaniem darowizn (również w formie spadkowej) w celu wspierania nauk humanistycznych w Polsce. Należy podkreślić, że tradycje rodziny Lanckorońskich są obecnie kontynuowane przez prezesa oraz radę Fundacji, którzy w większości zostali osobiście powołani przez profesor Karolinę Lanckorońską.

Członków rady wybrano ze względu na kryteria takie jak wiedza w dziedzinie nauk humanistycznych, finansów, zarządzania organizacjami, a także na cechy jakimi są uczciwość oraz oddanie celom i wartościom, które rodzina Lanckorońskich kultywowała. Zarówno prezes jak i rada nie pobierają żadnego wynagrodzenia, co zostało sprecyzowane przez założycielkę. Niektóre koszty administracyjne są nieuniknione, ale utrzymywane na możliwie jak najniższym poziomie, tak aby większa część funduszy mogła być przeznaczana na cele statutowe Fundacji.

Fundacja Lanckorońskich jest organizacją charytatywną. Jej aktywa finansowe są zarządzane przez międzynarodowy bank inwestycyjny w Londynie opierający się o zasady niskiego ryzyka i zrównoważonych portfeli. Polityka Rady Fundacji polega na stałym zwiększaniu wartości kapitału Fundacji oraz udzielaniu dotacji wyłącznie z dochodu pochodzącego z inwestycji Fundacji. Dla Fundacji pracują doradcy prawni z wiodącej kancelarii w Polsce.

Darowizny, spuścizny i spadki wymagają odpowiedniego przemyślenia oraz mecenatu. Każdego zainteresowanego bez względu na już podjętą lub zakładaną decyzję o darowiźnie traktujemy z należytą dyskrecją, dlatego zapytania prosimy kierować osobiście za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie pod numerem +48 501 181 206.

.