The promotion of the book „The Girl and the Scholar” which was financed by the Lanckoronski Foundation, took place at the Royal Castle in Warsaw on 24 May 2022.

Dziewczyna i uczony - Gerdien Verschoor

The cover

Od lewej: autorka Gerdien Verschoor i tłumaczka/redaktor Alicja Oczko

(from left to right) The author Gerdien Verschoor
with the translator and editor Alicja Oczko


Prezes Funcacji Lanckorońskich Piotr Piniński i prowadząca spotkanie Renata Kim

The President of the Lanckoronski Foundation Piotr Piniński
with the chairperson Renata Kim

od lewej: Prezes Funcacji Lanckorońskich Piotr Piniński, Alicja Jakubowska z Ośrodka Sztuki Zamku Królewskiego w Warszawie, wraz z autorką Gerdien Verschoor

(from left to right) The President of the Lanckoronski Foundation Piotr Piniński,
Alicja Jakubowska of the Department of Art of the Royal Castle in Warsaw,
and the book’s author Gerdien Verschoor.https://harpercollins.pl/ksiazka,5600,dziewczyna-i-uczony.html