Nowa strona internetowa Polskiej Akademii Umiejętności – Digitalizacja Acta Nuntiaturae Polonae

Informujemy, iż strona internetowa Polskiej Akademii Umiejętności zyskała nową szatę graficzną. Jedna z podstron witryny poświęcona została Acta Nuntiaturae Polonae: http://pau.krakow.pl/index.php/pl/wydawnictwo/publikacje-on-line/acta-nuntiaturae-polonae/wstep .

Tomy wydane w l.2005-2014 były przygotowywane do druku w postaci pozwalającej na natychmiastowe ich udostępnienie w wersji cyfrowej, a osobna dotacja Fundacji Lanckorońskich pozwala na digitalizację tomów wydanych w l.1990 – 2004. Skanowane są kolejne tomy i sukcesywnie (począwszy od 2004 wstecz) będą umieszczane na tej stronie. Zakończenie tego zadania Polska Akademia Umiejętności planuje na pierwszy kwartał 2016.