Katalog online zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności

Najpauartwiększy w tej części Europy zbiór fotografii naukowych hrabiego Karola Lanckorońskiego, od lat siedemdziesiątych XIX wieku, aż do roku 1915, był przechowywany w pałacu Lanckorońskich w Rozdole. Podczas pierwszej wojny światowej, zbiór ten został ewakuowany z dóbr galicyjskich do wiedeńskiego Palais Lanckoroński, mieszczącego się wówczas przy Jacquingasse.

W roku 1929 hrabia Karol Lanckoroński złożył Polskiej Akademii Umiejętności swój zbiór fotografii naukowych, który obejmował wówczas mniej więcej 60 000 zdjęć […] dzieł sztuki z zakresu architektury, rzeźby i malarstwa, ze specjalnym uwzględnieniem sztuki włoskiej.

W połowie grudnia uruchomiona została strona internetowa www.pauart.pl Katalog online zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności. W katalogu tym mogą Państwo przeglądać zdigitalizowaną część zasobu Fototeki Lanckorońskich PAU, a także należące do Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie: Zbiory Specjalne oraz arcydzieła z Gabinetu Rycin. Na platformie udostępniony jest również zasób Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, w tym fotografie ze spuścizny Profesor Karoliny Lanckorońskiej. Baza jest sukcesywnie rozbudowywana i z każdym rokiem będzie stawać się pełniejszą.

W przypadku Fototeki Lanckorońskich PAU, do końca bieżącego roku planowane jest udostępnienie online 2000 obiektów, pośród których znajdą się m.in. cenne fotografie Wiednia z czasów hr. Karola Lanckorońskiego, a także fotografie cejlońskie, dotyczące miejsc odwiedzanych przez hrabiego podczas podróży Na około Ziemi 1888-1889. W ten sposób Polska Akademia Umiejętności realizuje względem daru Karola i Karoliny Lanckorońskich, ich wolę, aby zbiór był w całości dostępny dla publiczności.

 

Adam Korczyński