15 listopada 2014r. — Posiedzenie naukowe Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

Lanckorońskich Jakub Borawski jako gość na uroczystym posiedzeniu naukowym Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

Członek rady Fundacji Lanckorońskich Jakub Borawski jako gość na uroczystym posiedzeniu naukowym Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, 15 listopada 2014.