4 listopada 2014r. — Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Karola Lanckorońskiego

tablica900

Jacquingasse 16-18, Wiedeń, od prawej: Artur Lorkowski – Ambasador RP w Austrii, prof. Jerzy Wyrozumski – Sekretarz Generalny Polskiej Akademii Umiejętności, prof. Bogusław Dybaś – Dyrektor Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu.

PAN Stacja Naukowa w Wiedniu

PAN Stacja Naukowa w Wiedniu: Dr Joanna Winiewicz-Wolska, autorka książki „Karola Lanckorońskiego i jego wiedeńskie zbiory”, czyta list od prezesa Fundacji Lanckorońskich podczas spotkania po uroczystości.