November 15th 2014 – A meeting of the Polish Academy of Learning in Krakow

Lanckorońskich Jakub Borawski jako gość na uroczystym posiedzeniu naukowym Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

Jakub Borawski, a member of the Council of The Lanckoronski Foundation as a guest at the honorary meeting of the Polish Academy of Learning in Kraków on November 15th 2014.