W dniu 13 grudnia 2023 r., na Uniwersytecie Lwowskim, z okazji 125-lecia urodzin prof. Karoliny hr. Lanckorońskiej, odbyły się referat i rozmowa ze studentami pt. Karolina Lanckorońska, pierwsza doktor habilitowana Uniwersytetu Lwowskiego.

 


od lewej: konsul Bartosz Szeliga (kierownik Wydziału Polonii w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie),
dr Wiktoria Malicka (pełnomocniczka Ossolineum ds. Współpracy z Zagranicą),
prof. Wołodymyr Kaczmar, (prorektor Uniwersytetu Lwowskiego ds. akademickich, społecznych i rozwoju),
prof. Rusłan Siromskyj (dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Lwowskiego).

od lewej: Pani Natalia Tkaczyk
(tłumaczka na język ukraiński „Wspomnień Wojennych”,
autorstwa Karoliny Lanckorońskiej),
Piotr Piniński (prezes Fundacji Lanckorońskich).