Wręczenie nagrody za zwycięstwo w wydziałowym konkursie
wiedzy o prawie rzymskim im. Leona hr. Pinińskiego,
pod patronatem Fundacji Lanckorońskich.
Uniwersytet Szczeciński, 14 czerwca 2022 roku.

Po lewej, Profesor Maciej Jońca,
po prawej Prezes Fundacji Lanckorońskich Piotr Piniński

Po lewej, Prezes Fundacji Lanckorońskich Piotr Piniński,
po prawej Prorektor Prof. Kinga Flaga-Gieruszyńska


Dyplom za 1 miejsce