Otwarcie stałej wystawy miniatur pochodzących z dawnych zbiorów hr. Lanckorońskich.