Fundacja Lanckorońskich mecenasem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

W roku jubileuszu 200-lecia Ossolineum Fundacja Lanckorońskich po raz kolejny występuje w roli mecenasa Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, przyznając fundusze na wydanie materiałów z konferencji „Książka dawna i jej właściciele = Early printed books and their owners”. W 2012 roku Piotr Piniński, prezes Fundacji, podarował Zakładowi cenne rękopisy XV–XIX wieku z kolekcji swego przodka Leona Pinińskiego, a w 2016 roku Fundacja oficjalnie przekazała w darze miniatury portretowe złożone w 1940 r. jako depozyt wojenny w Muzeum Lubomirskich przez rodzeństwo Karolinę i Antoniego Lanckorońskich.

W 2017 r. w Wydawnictwie Ossolineum ukaże się drukiem zbiór studiów „Książka dawna i jej właściciele” pod redakcją Agnieszki Franczyk-Cegły i Doroty Sidorowicz-Mulak. W książce tej znajdą się referaty uczestników konferencji zorganizowanej przez ZNiO we współpracy Consortium of European Research Libraries. Artykuły dotyczyć będą badań proweniencyjnych starych druków i inkunabułów. Publikacja zostanie dofinansowana ze środków Fundacji Lanckorońskich, która zajmuje się inicjowaniem i wspieraniem rozwoju badań i prac naukowych z zakresu humanistyki.

ksiazkaDawna

źródło: https://ossolineum.pl/index.php/fundacja-lanckoronskich-mecenasem-zakladu-narodowego-im-ossolinskich/