Wystawa poświęcona życiu i twórczości kardynała Adama Stefana Sapiehy w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej oraz towarzysząca jej konferencja w Zespole Zamkowo-Parkowym Krasiczyn

Exhibition Catalogue

Katalog wystawy

Organisers

Organizatorzy

Conference Agenda

Agenda konferencji

Piotr Piniński, president of the Lanckoronski Foundation (left) and Marek Zaczek, president of The Pro Arte et Historia Foundation founded by the Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (right) listening to Jan Jarosz, director of the National Museum in Przemyśl.

Piotr Piniński, prezes Fundacji Lancorońskich (po lewej) oraz Marek Zaczek, prezes  Fundacji Pro Arte et Historia ustanowionej przez Agencję Rozwoju Przemyśla S.A, (po prawej) przysłuchujący się Jana Jarosza, dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

Piotr Piniński at the opening of the Exhibition on the life and work of Cardinal Adam Stefan Sapieha. On his right is Maria Czekaj, grand-daughter of the cardinal’s brother.

Piotr Piniński na otwarciu wystawy poświęconej życiu i twórczości kardynała Adama Stefana Sapiehy. Po jego prawej stronie Maria Czekaj, wnuczka brata kardynała.

Piotr Piniński in conversation with Roman Chmelyk, director of the Historical Museum of Lwów (left) and Marek Kuchciński, marshal of the Polish House of Deputies (centre).

Piotr Piniński w rozmowie z Romanem Chmelykiem, dyrektorem Muzeum Historycznego we Lwowie, (po lewej) oraz Marek Kuchciński, marszałek sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, (w środku).


Linki:
http://kardynalsapieha.pl/
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
Zespół Zamkowo-Parkowy Krasiczyn