“Polska 1926”

1926logo

18 października 2017 r. uruchomiono stronę internetową polska1926.pl. Współfinansowana przez Fundację Lanckorońskich „Polska 1926” to prezentacja jednego z największych imiennych spisów społeczeństwa II RP. 5,5 mln autografów złożyli polscy obywatele pod Deklaracją Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych jako szczególny wyraz wdzięczności za wyjątkowo hojną pomoc i wsparcie tego kraju w przywróceniu niepodległości Polsce.

1

22

Linki:
http://polska1926.pl/
http://dzieje.pl/aktualnosci/karta-922017-dzieki-ameryce
http://dsh.waw.pl/2678-from-poland-with-love,wys