Prezentacja w Instytucie Historii PAN w Warszawie książki prof. Krzysztofa Chłapowskiego pt. „Starostowie niegrodowi w Koronie 1565-1795, materiały źródłowe”, sponsorowanej przez Fundację Lanckorońskich.

(od lewej) Piotr Piniński, prezes Fundacji Lanckorońskich, prof. Krzysztof Chłapowski
i prof. Sławomir Górzyński – redaktor naczelny Wydawnictwa DiG.