Otwarcie stałej wystawy miniatur pochodzących z dawnych zbiorów hr. Lanckorońskich.

Dnia 8 lipca 2016 we Wrocławiu nastąpiło uroczyste przekazanie przez Fundację Lanckorońskich darowizny 43 miniatur malarskich z kolekcji Lanckorońskich dla Ossolineum. Przekazany zbiór obejmuje obiekty z okresu od XVII – XIX wieku. Stanowi bogaty przegląd portretów rodzinnej kolekcji, takich jak wizerunku przodków czy znakomitości historycznych, namalowanych przez wybitnych mistrzów. W dniu 23 września 2016 dary zostały poddane ekspozycji na stałej wystawie w Ossolińskim Muzeum Pana Tadeusza.
(zob. Wystawa oraz Program Edukacyjny)

Kolekcja 43 miniatur pochodzących ze zbiorów Lanckorońskich. Iluminowane manuskrypty, do których odnosi się broszura, wyeksponowane są w szufladach.

Zbiory prezentowane są w pomieszczeniu nawiązującym do wyglądu i atmosfery XIX-wiecznej biblioteki.

Piotr Piniński, prezes Fundacji Lanckorońskich (drugi od prawej) oraz dr Adolf Juzwenko, dyrektor Ossolineum (pierwszy od prawej) podczas otwarcia stałej ekspozycji zbiorów.

Zbiory są eksponowane w pomieszczeniu prowadzącym do sali, w której można podziwiać rękopis „Pana Tadeusza”.

Trzy miniatury ze zbiorów Lanckorońskich.