fasada

Fasada kościoła w Jagielnicy wybudowanego w 1849 roku przez rodzinę Lanckorońskich,
wyremontowanego przez Fundację Lanckorońskich,
przedstawiająca niedokładną wersję herbu nadanego w Galicji w 1783 roku.

Należy rozróżnić dwie fundacje: (1) główną, do której odnosi się niniejsza strona, czyli Fundację Lanckorońskich (formalnie: Fondation Lanckoronski) oraz (2) Fundację z Brzezia Lanckorońskich (formalnie: The De Brzezie Lanckoronski Foundation) utworzoną przez Karolinę Lanckorońską 24 września 1973 roku, głównie w celu skorzystania ze zwolnień podatkowych przyznawanych brytyjskim fundacjom charytatywnym.

Główne cele wymienione przez założycielkę londyńskiej Fundacji z Brzezia Lanckorońskich były następujące: finansowanie stypendiów dla badaczy – humanistów w Wielkiej Brytanii, w wyjątkowych okolicznościach finansowanie publikacji uczonych i sfinansowanie zakupu książek dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1973 roku mniejsza Fundacja posiadała dwa domy przy ulicy Eardley Crescent w Londynie, w których wynajmowano pokoje stypendystom, a także mieścił się tam księgozbiór Lanckorońskich, jak również cenne meble. Ponieważ utrzymanie domów było bardzo drogie główna Fundacja Lanckorońskich dotowała Fundację znajdującą się w Londynie. Wraz z upadkiem komunizmu sytuacja się zmieniła. Nieruchomości przy ulicy Eardley Crescent zostały sprzedane, księgozbiór Lanckorońskich przekazany Polskiej Akademii Umiejętności, a wszystkie cenne meble przekazane do Zamku Królewskiego w Warszawie. Po tym Fundacja w Londynie stała się autonomiczna i nie potrzebowała żadnych środków z głównej Fundacji Lanckorońskich.

Przez lata Fundacja z Brzezia Lanckorońskich koncentrowała się przede wszystkim na świadczeniu stypendiów zarządzanych przez Polską Akademię Umiejętności, obecnie 35 stypendiów w roku, a także dając ograniczoną pomoc finansową polskim instytucjom w Wielkiej Brytanii na konkretne projekty.

Aktualny adres Fundacji z Brzezia Lanckorońskich to 10 Roxborough Park, Harrow-on-the-Hill, Middlesex HA1 3BE, Wielka Brytania. Obecnie jest pięciu powierników, a przewodniczącym jest Piotr Chłapowski, który jest także członkiem głównej Fundacji Lanckorońskich. Korespondencja powinna być kierowana do niego.

.

 

Czytaj więcej o Fundacji: Cele Fundacji, Rada Fundacji, Projekty.

.