Celem działania Fundacji jest inicjowanie badań i pomoc indywidualnym uczonym oraz instytucjom naukowym w prowadzeniu studiów w ramach szeroko pojętych nauk humanistycznych, a szczególnie nad historią i historią sztuki Polski oraz krajów sąsiadujących z ziemiami dawnej Rzeczpospolitej. Horyzont czasowy badań nie powinien przekraczać 1945 roku.

Szczególną uwagę Fundacja przywiązuje do krytycznych opracowań źródeł historycznych – dokumentów oraz ikonografii, publikowanych zarówno drukiem jak i w domenie publicznej internetu.

Fundacja Lanckorońskich współpracuje z innymi fundacjami mającymi podobne cele oraz z instytucjami naukowymi, jak na przykład Polską Akademią Umiejętności czy Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk.

Fundacja dofinansowuje wydawnictwa źródłowe, monografie, wydawnictwa pokonferencyjne itp. Może być współorganizatorem sympozjów naukowych oraz wystaw.

Fundacja współfinansuje zagraniczne kwerendy archiwalne czy publikacje będące przewodnikami po rozpoznanych i powielonych zasobach archiwalnych.

Fundacja dba o dobrą pamięć swojej Fundatorki śp. Karoliny Lanckorońskiej, jej rodzeństwa, ojca – Karola Lanckorońskiego oraz ich przodków.

Przydatne linki:
Zamek Królewski na Wawelu
Zamek Królewski w Warszawie
Polska Akademia Umiejętności
Acta Nuntiaturae, na stronie PAU
Antemurale, na stronie PAU
Elementa ad fontium editiones, na stronie PAU
Folia historiae artium, na stronie PAU
PAUart
Archiwum nauki PAN i PAU
Biblioteka PAU i PAN
Stacja Naukowa PAN w Wiedniu
Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
Ossolineum
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Austriacka Biblioteka Narodowa

Czytaj więcej o Fundacji: Rada Fundacji, Projekty, O Drugiej Fundacji.

.