Konferencja
„Księgozbiory historyczne mniejszości religijnych i etnicznych”,
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 22-23 września 2022 roku.

Plakat związany z wydarzeniem

Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich dr Łukasz Kamiński.


Od lewej: (1 rząd) prezes Fundacji Lanckorońskich Piotr Piniński,
wicedyrektor Ossolineum dr Dorota Sidorowicz-Mulak,
(2 rząd) dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr hab. Krzysztof Stopka,
członek Rady Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich
Monika Agopsowicz,
wicedyrektor Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie
Marek Miławicki OP.