Spotkanie promocyjne książki
„Karolina Lanckorońska. W służbie nauki i Polski”
21 września 2022 r.

Okładka książki

Od lewej: dr Stanisław Bogaczewicz (autor rozdziału) ,
bp prof. Jan Kopiec (autor rozdziału),
dr Dorota Sidorowicz-Mulak (vice-dyr. Ossolineum),
dr Wojciech Biliński (redaktor/autor rozdziału),
prezes Fundacji Lanckorońskich Piotr Piniński.


 

Prezes Fundacji Lanckorońskich Piotr Piniński.

Od lewej: dr Stanisław Bogaczewicz, dr Łukasz Kamiński (dyr. Ossolineum),
dr Dorota Sidorowicz-Mulak (vice-dyr. Ossolineum), dr Wojciech Biliński,
prezes Fundacji Lanckorońskich Piotr Piniński.