Dar dla narodu. 20-lecie obecności kolekcji Lanckorońskich na Wawelu. Konferencja naukowa w Zamku Królewskim na Wawelu