Fotografie z konferencji naukowej w Zamku Królewskim na Wawelu

1

Sala Senatorska na Wawelu, rozpoczęcie konferencji naukowej, od lewej: kard. Stanisław Dziwisz (arcybiskup metropolita krakowski), Prof. Jerzy Wyrozumski (sekretarz generalny Polskiej Akademii Umiejętności), biskup Jan Kopiec (biskup diecezjalny gliwicki).

2

Sala senatorska na Wawelu, Piotr Piniński (prezes Fundacji Lanckorońskich) przemawiający do zgromadzonych, po lewej: Prof. Jan Ostrowski (dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu).

3

Sala Edukacyjna na Wawelu, od lewej: Prof. Piotr Skubiszewski przedstawia prelegenta prof. Jerzego Miziołka.