Dnia 20 czerwca 2023 r. w Krakowie odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności.

Komisja Polskiej Akademii Umiejętności

(po lewej, od najbliższego): prof. Bogusław Dybaś (Uniw. im. Mikołaja Kopernika w Toruniu),
Piotr Piniński (prezes Fundacji Lanckorońskich), prof. Andrzej Borowski (przewodniczący Komisji Stypendialnej),
pani Wioletta Kania (asyst. sekr. Komisji).
(po prawej, od najbliższego): prof. Edward Dąbrowa (Uniw. Jagielloński),
dr Hubert Kowalski (dyr. Muzeum Uniw. Warszawskiego), prof. Marcin Fabiański (PAU),
prof. Leszek Ziątkowski (Uniw. Wrocławski).
(pozostali członkowie): prof. Elżbieta Wesołowska (Uniw. im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
prof. Kazimierz Lewartowski (Uniw. Warszawski), pani Katarzyna Dzięgło (sekr. Komisji).