W dniach 29 – 30 czerwca 2023 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja zorganizowana przez Ossolineum i Konsorcjum Europejskich Bibliotek Naukowych (CERL); publikację materiałów pokonferencyjnych sfinansuje Fundacja Lanckorońskich.

Program konferencji.

Program konferencji.

Dr Łukasz Kamiński, dyrektor Ossolineum, i Piotr Piniński, prezes Fundacji Lanckorońskich

(od lewej): Dr Łukasz Kamiński, dyrektor Ossolineum,
i Piotr Piniński, prezes Fundacji Lanckorońskich.


 

Marian Lefferts, Executive Manager at the Consortium of European Research Libraries (CERL).

Marian Lefferts, menedżerka wykonawcza
w Konsorcjum Europejskich Bibliotek Naukowych (CERL).

Prelegenci i organizatorzy konferencji.

Prelegenci i organizatorzy konferencji.