Dnia 23 listopada 2023 r. w Refektarzu Ossolineum odbyło się spotkanie poświęcone Irenie i Tadeuszowi Komorowskim – „Komorowscy. Spotkanie wokół książek”. Książki „Decyzje Bora” oraz „Irena z Lamezans-Salins Komorowska. Malarstwo” były dofinansowane przez Fundację Lanckorońskich.

 

Prawa autorskie do zdjęć © Mirosław Emil Koch, ZNiO.

(od lewej):
Dr Anna Kalinowska (współautorka książki o malarstwie Ireny Komorowskiej),
Dr Magdalena Białonowska
(współautorka książki o malarstwie Ireny Komorowskiej),
Zbigniew Gluza (prezes Fundacji Ośrodka KARTA),
Dr Dorota Sidorowicz-Mulak (wice-dyrektor Ossolineum),
Adam Komorowski (syn gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego),
Wojciech Rodak (redaktor książki pt. „Decyzje «Bora»”),
Piotr Piniński (prezes Fundacji Lanckorońskich).