Dnia 3 grudnia 2023 r. podczas XXXI Targów Książki Historycznej w sali Forum w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie odbyło się spotkanie promocyjne książek „Decyzje Bora” oraz „Irena z Lamezans-Salins Komorowska. Malarstwo”, które były dofinansowane przez Fundację Lanckorońskich.

(od lewej):
Prowadzący rozmowę: redaktor Karol Płatek (Fundacji KARTA),
Adam Komorowski (syn gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego),
Wojciech Rodak (redaktor książki pt. „Decyzje «Bora»”),
Piotr Piniński (prezes Fundacji Lanckorońskich).