Dnia 6 czerwca 2023 roku w Książnicy Pomorskiej odbyła się Konferencja pt. „Leon hr. Piniński i jego pasje” wraz z wręczeniem nagrody za zwycięstwo w wydziałowym konkursie wiedzy o prawie rzymskim im. Leona hr. Pinińskiego, pod patronatem Fundacji Lanckorońskich.

 


od prawej: Prezes Fundacji Lanckorońskich Piotr Piniński,
prof. Ewelina Cała-Wacinkiewicz
(dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego)
oraz nagrodzeni studenci I roku prawa:
Anna Czeczun, Aleksandra Laskowska oraz Jakub Wojciechowski.

I rząd od lewej: prof. Ewelina Cała-Wacinkiewicz,
prof. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Przemysław Wraga,
prof. Agnieszka Borysowska. dr Krzysztof Szczycielski, dr Ernest Bodura.
II rząd od lewej: prof. Katarzyna Jaworska Biskup,
prof. Renata Świrgoń-Skok, dr Renata Wiaderna-Kuśnierz,
dr Wojciech Kosior.