4 November 2014. – The ceremonial unveiling of the plaque to commemorate Count Karol Lanckoroński

tablica900

Jacquingasse 16-18, Vienna, (from right): Artur Lorkowski, the Polish Ambassador to Austria, Professor Jerzy Wyrozumski, Secretary General of the Polish Academy of Learning, Professor Bogusław Dybaś, Director of the subsidiary of the Polish Academy of Science in Vienna.

PAN Stacja Naukowa w Wiedniu

The Viennese subsidiary of the Polish Academy of Science: Dr Joanna Winiewicz-Wolska, author of the book “Karol Lanckoroński and his Viennese Collections,” reading a letter from the President of the Lanckoronski Foundation during the meeting after the ceremony.

The ceremonial unveiling of the memorial plaque commemorating Count Karol Lanckoroński, his palace in Vienna and his collection of art

12

Photographs from the academic conference at the Royal Castle of Wawel

1

The conference’s opening ceremony in the Senators’ Hall of the Wawel Castle, (from left): Cardinal Stanisław Dziwisz, Archbishop of Kraków, Professor Jerzy Wyrozumski, Secretary General of the Polish Academy of Learning, Bishop Jan Kopiec, Bishop of Gliwice.

2

Piotr Piniński, President of the Lanckoronski Foundation speaking to those attending the conference in the Senators’ Hall of the Wawel Castle, (on the left) Professor Jan Ostrowski, Director of the Royal Castle of Wawel.

3

Professor Piotr Skubiszewski introducing one of the speakers, Professor Jerzy Miziołek, in the lecture room at the Wawel Castle.

 

A Gift to the nation. The twentieth anniversary of the Lanckoroński collection at the Wawel Castle. An academic conference at the Royal Castle of Wawel


A Mass in memory of the late Karol and Karolina Lanckoroński

Karolina Lanckorońska and her path to Ravensbrück

The official opening of the exhibition “Karolina Lanckorońska and her path to Ravensbrück” on April 8th by the Department of Martyrdom at the National Museum in Lublin. The event took place in the exhibition rooms of the Lublin Castle at 9, Zamkowa Street.

Muzeum Lubelskie w Lublinie Oddział Martyrologii „Pod Zegarem” zaprasza na otwarcie wystawy Karolina Lanckorońska Droga do KL Ravensbrück 8 kwietnia 2014 r., godz. 12.00 sale wystawowe Zamku Lubelskiego Lublin, ul. Zamkowa 9

The exhibition poster

Barbara Oratowska - kurator wystawy, kierownik Muzeum Martyrologii "Pod Zegarem" rozmawiająca z Danutą Olesiuk - Zastępcą Dyrektora ds. Działalności Podstawowej Państwowego Muzeum na Majdanku podczas otwarcia wystawy

Barbara Oratowska, curator of the exhibition and director of the Department of Martyrdom, at the exhibition’s opening talking to Danuta Olesiuk , Deputy Director of Primary Work at the National Museum in Majdanek.

Piotr Piniński (prezes Fundacji Lanckorońskich) przemawia na otwarciu wystawy w dniu 8 kwietnia 2014 r. W tle widać obraz Jacka Malczewskiego z 1905 r. przedstawiający Adeljdę i Karolinę hr. Lanckorońskie (zob. historia)

Piotr Pininski, President of the Lanckoronski Foundation speaking at the opening ceremony on April 8th 2014. In the background hangs the portrait of Countesses Adelajda and Karolina Lanckorońska by Jacek Malczewski, painted at Rozdół in 1905. (see the History section)