Karolina Lanckorońska and her path to Ravensbrück

The official opening of the exhibition “Karolina Lanckorońska and her path to Ravensbrück” on April 8th by the Department of Martyrdom at the National Museum in Lublin. The event took place in the exhibition rooms of the Lublin Castle at 9, Zamkowa Street.

Muzeum Lubelskie w Lublinie Oddział Martyrologii „Pod Zegarem” zaprasza na otwarcie wystawy Karolina Lanckorońska Droga do KL Ravensbrück 8 kwietnia 2014 r., godz. 12.00 sale wystawowe Zamku Lubelskiego Lublin, ul. Zamkowa 9

The exhibition poster

Barbara Oratowska - kurator wystawy, kierownik Muzeum Martyrologii "Pod Zegarem" rozmawiająca z Danutą Olesiuk - Zastępcą Dyrektora ds. Działalności Podstawowej Państwowego Muzeum na Majdanku podczas otwarcia wystawy

Barbara Oratowska, curator of the exhibition and director of the Department of Martyrdom, at the exhibition’s opening talking to Danuta Olesiuk , Deputy Director of Primary Work at the National Museum in Majdanek.

Piotr Piniński (prezes Fundacji Lanckorońskich) przemawia na otwarciu wystawy w dniu 8 kwietnia 2014 r. W tle widać obraz Jacka Malczewskiego z 1905 r. przedstawiający Adeljdę i Karolinę hr. Lanckorońskie (zob. historia)

Piotr Pininski, President of the Lanckoronski Foundation speaking at the opening ceremony on April 8th 2014. In the background hangs the portrait of Countesses Adelajda and Karolina Lanckorońska by Jacek Malczewski, painted at Rozdół in 1905. (see the History section)