Karolina Lanckorońska Droga do KL Ravensbrück

Dnia 8 kwietnia w Muzeum Lubelskim w Lublinie, w Oddziale Martyrologii „Pod Zegarem” odbyła się otwarcie wystawy „Karolina Lanckorońska Droga do KL Ravensbrück”. Wydarzenie miało miejsce w salach wystawowych Zamku Lubelskiego Lublin, ul. Zamkowa 9.

Muzeum Lubelskie w Lublinie Oddział Martyrologii „Pod Zegarem” zaprasza na otwarcie wystawy Karolina Lanckorońska Droga do KL Ravensbrück 8 kwietnia 2014 r., godz. 12.00 sale wystawowe Zamku Lubelskiego Lublin, ul. Zamkowa 9

Plakat wystawy

Barbara Oratowska - kurator wystawy, kierownik Muzeum Martyrologii "Pod Zegarem" rozmawiająca z Danutą Olesiuk - Zastępcą Dyrektora ds. Działalności Podstawowej Państwowego Muzeum na Majdanku podczas otwarcia wystawy

Barbara Oratowska – kurator wystawy, kierownik Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” rozmawiająca z Danutą Olesiuk – Zastępcą Dyrektora ds. Działalności Podstawowej Państwowego Muzeum na Majdanku podczas otwarcia wystawy

Piotr Piniński (prezes Fundacji Lanckorońskich) przemawia na otwarciu wystawy w dniu 8 kwietnia 2014 r. W tle widać obraz Jacka Malczewskiego z 1905 r. przedstawiający Adeljdę i Karolinę hr. Lanckorońskie (zob. historia)

Piotr Piniński (prezes Fundacji Lanckorońskich) przemawia na otwarciu wystawy w dniu 8 kwietnia 2014 r. W tle widać obraz Jacka Malczewskiego z 1905 r. przedstawiający Adeljdę i Karolinę hr. Lanckorońskie (zob. historia)