Podsumowanie projektu „Karol Lanckoroński i jego spuścizna rękopiśmienna w zbiorach Austriackiej Biblioteki Narodowej” jak również prezentacja serii wydawniczej „Lanckoroniana”

Sympozjum, które odbyło się 18 kwietnia 2016r. w Stacji Naukowe PAN w Wiedniu.

7

5

4

6

2

Stacja naukowa Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu: Piotr Piniński, prezes Fundacji Lanckorońskich.

(Od lewej) Piotr Piniński – Prezes Fundacji Lanckorońskich , Beata Walczakiewicz z Polskiej Akademii Nauk, profesor Elżbieta Frąckowiak – wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, Artur Lorkowski – ambasador Polski w Austrii, dr Andreas Fingernagel – dyrektor Departamentu rękopisów i druków w Austriackiej Bibliotece Narodowej, dr Werner Grebner zastępcą burmistrza III dzielnicy Wiednia.