W dniu 27 stycznia w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich odbyło się spotkanie promocyjne książki Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej, dofinansowana przez Fundację Lanckorońskich.

Wydawnictwo prezentuje materiały z II Międzynarodowej Konferencji Proweniencyjnej – Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej, zorganizowanej przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich w czerwcu 2019 roku. Sympozjum odbyło się we Wrocławiu pod patronatem Fundacji Lanckorońskich, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i czasopisma Spotkania z Zabytkami.

Dwutomowa monografia zbiorowa obejmuje artykuły na temat historycznych kolekcji prywatnych z obszarów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Śląska i Pomorza. W tomie pierwszym znajdują się artykuły poświęcone kolekcjom z Wielkopolski, Małopolski, Mazowsza i ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. W tomie drugim zebrano artykuły poświęcone kolekcjom z terenów Śląska i ziem północnych Polski.

Zapis spotkania jest dostępny na kanale Ossolineum w serwisie YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=oT1O9Fyvtmg

lub poprzez stronę Ossolineum:
https://ossolineum.pl/index.php/kolekcje-prywatne-w-zbiorach-ksiazki-dawnej-spotkanie-promocyjne/

Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej t1

Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej t2Dyrektor Ossolineum dr Adolf Juzwenko

Dyrektor Ossolineum dr Adolf Juzwenko

Prezes Fundacji Lanckorońskich Piotr Piniński

Prezes Fundacji Lanckorońskich Piotr Piniński


Dr Agnieszka Franczyk-Cegła podczas prezentacji publikacji.

Dr Agnieszka Franczyk-Cegła podczas prezentacji publikacji.

Od prawej: Dr Agnieszka Franczyk-Cegła i dr Dorota Sidorowicz-Mulak, pod których redakcją naukową powstałą praca, oraz Piotr Piniński i dr Adolf Juzwenko

Od prawej: Dr Agnieszka Franczyk-Cegła i dr Dorota Sidorowicz-Mulak, pod których redakcją naukową powstałą praca, oraz Piotr Piniński i dr Adolf Juzwenko