Wrocław, promocja publikacji „Książka dawna i jej właściciele”, zawierającej referaty wygłoszone podczas międzynarodowej konferencji organizowanej jesienią 2016 r., zorganizowanej przez Ossolineum i Konsorcjum Europejskich Bibliotek Naukowych (CERL).

ksiazka_dawna_promocja

(od lewej) dr Adolf Juzwenko – dyrektor Ossolineum, prof. Jacek Soszyński, Piotr Piniński – prezes Fundacji Lanckorońskich,Dorota Sidorowicz-Mulak (współredaktor), dr Mariusz Dworsatschek – wicedyrektor Ossolineum i Agnieszka Franczyk-Cegła (współredaktor).

ksiazka1

Piotr Piniński z dwoma redaktorkami, Dorotą Sidorowicz-Mulak i Agnieszką Franczyk-Cegłą.