Coroczne spotkanie Komitetu Stypendialnego Fundacji Lanckorońskich odbywające się w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, która administruje programem

(od lewej) Piotr Piniński (prezes Fundacji Lanckorońskich), profesor Andrzej Borowski (wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności) oraz Katarzyna Dzięgło (sekretarz komisji).

(od lewej) Piotr Piniński (prezes Fundacji Lanckorońskich), profesor Andrzej Borowski (wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności) oraz Katarzyna Dzięgło (sekretarz komisji).

(od lewej) Profesorowie Adam Małkiewicz (Polska Akademia Umiejętności), Janusz Tandecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kazimierz Lewartowski (Uniwersytet Warszawski) i Maciej Salamon (Uniwersytet Jagielloński).

(od lewej) Profesorowie Adam Małkiewicz (Polska Akademia Umiejętności), Janusz Tandecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kazimierz Lewartowski (Uniwersytet Warszawski) i Maciej Salamon (Uniwersytet Jagielloński).