Fundacja Lanckorońskich objęła patronatem organizowaną przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu II Międzynarodową Konferencję Proweniencyjną „Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej”, która odbyło się w dniach 18-19 czerwca 2019 r. Celem konferencji było zebranie i upowszechnienie informacji o dawnych kolekcjach prywatnych z terenów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Śląska i Pomorza przechowywanych obecnie w całości lub części w bibliotekach, archiwach i muzeach w kraju i zagranicą. W założeniu organizatorów konferencja ma stanowić kolejny krok do bliższego poznania i naukowej rekonstrukcji księgozbiorów historycznych rozproszonych na przestrzeni wieków.

Link: Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej

2

3

(od lewej) dr Dorota Sidorowicz-Mulak (Ossolineum) oraz Piotr Piniński (prezes Fundacji Lanckorońskich).

4

(w pierwszym rzędzie) prof. Arvydas Pacevičiusz z Uniwersytetu Wileńskiego, (w drugim rzędzie) dr Iryna Kachur z Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka i Irena Ciborowska-Rymarowicz z Narodowej Biblioteki Ukrainy im. W. I. Wiernadskiego w Kijowie.

 

5

(od lewej) dyrektor dr Adolf Juzwenko i dr hab. prof. PAN Jacek Soszyński.

6

(od lewej) dr hab. Jolanta Gwioździk, prof. Paulina Buchwald-Pelcowa, dr Urszula Paszkiewicz podczas wernisażu wystawy „Ossolińskie cymelia proweniencyjne XV-XVIII w.”).