4 listopada 2014r. — Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Karola Lanckorońskiego

tablica900

Jacquingasse 16-18, Wiedeń, od prawej: Artur Lorkowski – Ambasador RP w Austrii, prof. Jerzy Wyrozumski – Sekretarz Generalny Polskiej Akademii Umiejętności, prof. Bogusław Dybaś – Dyrektor Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu.

PAN Stacja Naukowa w Wiedniu

PAN Stacja Naukowa w Wiedniu: Dr Joanna Winiewicz-Wolska, autorka książki „Karola Lanckorońskiego i jego wiedeńskie zbiory”, czyta list od prezesa Fundacji Lanckorońskich podczas spotkania po uroczystości.

Fotografie z konferencji naukowej w Zamku Królewskim na Wawelu

1

Sala Senatorska na Wawelu, rozpoczęcie konferencji naukowej, od lewej: kard. Stanisław Dziwisz (arcybiskup metropolita krakowski), Prof. Jerzy Wyrozumski (sekretarz generalny Polskiej Akademii Umiejętności), biskup Jan Kopiec (biskup diecezjalny gliwicki).

2

Sala senatorska na Wawelu, Piotr Piniński (prezes Fundacji Lanckorońskich) przemawiający do zgromadzonych, po lewej: Prof. Jan Ostrowski (dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu).

3

Sala Edukacyjna na Wawelu, od lewej: Prof. Piotr Skubiszewski przedstawia prelegenta prof. Jerzego Miziołka.

 

Dar dla narodu. 20-lecie obecności kolekcji Lanckorońskich na Wawelu. Konferencja naukowa w Zamku Królewskim na Wawelu


Karolina Lanckorońska Droga do KL Ravensbrück

Dnia 8 kwietnia w Muzeum Lubelskim w Lublinie, w Oddziale Martyrologii „Pod Zegarem” odbyła się otwarcie wystawy „Karolina Lanckorońska Droga do KL Ravensbrück”. Wydarzenie miało miejsce w salach wystawowych Zamku Lubelskiego Lublin, ul. Zamkowa 9.

Muzeum Lubelskie w Lublinie Oddział Martyrologii „Pod Zegarem” zaprasza na otwarcie wystawy Karolina Lanckorońska Droga do KL Ravensbrück 8 kwietnia 2014 r., godz. 12.00 sale wystawowe Zamku Lubelskiego Lublin, ul. Zamkowa 9

Plakat wystawy

Barbara Oratowska - kurator wystawy, kierownik Muzeum Martyrologii "Pod Zegarem" rozmawiająca z Danutą Olesiuk - Zastępcą Dyrektora ds. Działalności Podstawowej Państwowego Muzeum na Majdanku podczas otwarcia wystawy

Barbara Oratowska – kurator wystawy, kierownik Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” rozmawiająca z Danutą Olesiuk – Zastępcą Dyrektora ds. Działalności Podstawowej Państwowego Muzeum na Majdanku podczas otwarcia wystawy

Piotr Piniński (prezes Fundacji Lanckorońskich) przemawia na otwarciu wystawy w dniu 8 kwietnia 2014 r. W tle widać obraz Jacka Malczewskiego z 1905 r. przedstawiający Adeljdę i Karolinę hr. Lanckorońskie (zob. historia)

Piotr Piniński (prezes Fundacji Lanckorońskich) przemawia na otwarciu wystawy w dniu 8 kwietnia 2014 r. W tle widać obraz Jacka Malczewskiego z 1905 r. przedstawiający Adeljdę i Karolinę hr. Lanckorońskie (zob. historia)