Wystawa poświęcona życiu i twórczości kardynała Adama Stefana Sapiehy w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej oraz towarzysząca jej konferencja w Zespole Zamkowo-Parkowym Krasiczyn

Exhibition Catalogue

Katalog wystawy

Organisers

Organizatorzy

Conference Agenda

Agenda konferencji

Piotr Piniński, president of the Lanckoronski Foundation (left) and Marek Zaczek, president of The Pro Arte et Historia Foundation founded by the Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (right) listening to Jan Jarosz, director of the National Museum in Przemyśl.

Piotr Piniński, prezes Fundacji Lancorońskich (po lewej) oraz Marek Zaczek, prezes  Fundacji Pro Arte et Historia ustanowionej przez Agencję Rozwoju Przemyśla S.A, (po prawej) przysłuchujący się Jana Jarosza, dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

Piotr Piniński at the opening of the Exhibition on the life and work of Cardinal Adam Stefan Sapieha. On his right is Maria Czekaj, grand-daughter of the cardinal’s brother.

Piotr Piniński na otwarciu wystawy poświęconej życiu i twórczości kardynała Adama Stefana Sapiehy. Po jego prawej stronie Maria Czekaj, wnuczka brata kardynała.

Piotr Piniński in conversation with Roman Chmelyk, director of the Historical Museum of Lwów (left) and Marek Kuchciński, marshal of the Polish House of Deputies (centre).

Piotr Piniński w rozmowie z Romanem Chmelykiem, dyrektorem Muzeum Historycznego we Lwowie, (po lewej) oraz Marek Kuchciński, marszałek sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, (w środku).


Linki:
http://kardynalsapieha.pl/
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
Zespół Zamkowo-Parkowy Krasiczyn

Fundacja Lanckorońskich mecenasem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

W roku jubileuszu 200-lecia Ossolineum Fundacja Lanckorońskich po raz kolejny występuje w roli mecenasa Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, przyznając fundusze na wydanie materiałów z konferencji „Książka dawna i jej właściciele = Early printed books and their owners”. W 2012 roku Piotr Piniński, prezes Fundacji, podarował Zakładowi cenne rękopisy XV–XIX wieku z kolekcji swego przodka Leona Pinińskiego, a w 2016 roku Fundacja oficjalnie przekazała w darze miniatury portretowe złożone w 1940 r. jako depozyt wojenny w Muzeum Lubomirskich przez rodzeństwo Karolinę i Antoniego Lanckorońskich.

W 2017 r. w Wydawnictwie Ossolineum ukaże się drukiem zbiór studiów „Książka dawna i jej właściciele” pod redakcją Agnieszki Franczyk-Cegły i Doroty Sidorowicz-Mulak. W książce tej znajdą się referaty uczestników konferencji zorganizowanej przez ZNiO we współpracy Consortium of European Research Libraries. Artykuły dotyczyć będą badań proweniencyjnych starych druków i inkunabułów. Publikacja zostanie dofinansowana ze środków Fundacji Lanckorońskich, która zajmuje się inicjowaniem i wspieraniem rozwoju badań i prac naukowych z zakresu humanistyki.

ksiazkaDawna

źródło: https://ossolineum.pl/index.php/fundacja-lanckoronskich-mecenasem-zakladu-narodowego-im-ossolinskich/

Otwarcie stałej wystawy miniatur pochodzących z dawnych zbiorów hr. Lanckorońskich.

Dnia 8 lipca 2016 we Wrocławiu nastąpiło uroczyste przekazanie przez Fundację Lanckorońskich darowizny 43 miniatur malarskich z kolekcji Lanckorońskich dla Ossolineum. Przekazany zbiór obejmuje obiekty z okresu od XVII – XIX wieku. Stanowi bogaty przegląd portretów rodzinnej kolekcji, takich jak wizerunku przodków czy znakomitości historycznych, namalowanych przez wybitnych mistrzów. W dniu 23 września 2016 dary zostały poddane ekspozycji na stałej wystawie w Ossolińskim Muzeum Pana Tadeusza.
(zob. Wystawa oraz Program Edukacyjny)

Kolekcja 43 miniatur pochodzących ze zbiorów Lanckorońskich. Iluminowane manuskrypty, do których odnosi się broszura, wyeksponowane są w szufladach.

Zbiory prezentowane są w pomieszczeniu nawiązującym do wyglądu i atmosfery XIX-wiecznej biblioteki.

Piotr Piniński, prezes Fundacji Lanckorońskich (drugi od prawej) oraz dr Adolf Juzwenko, dyrektor Ossolineum (pierwszy od prawej) podczas otwarcia stałej ekspozycji zbiorów.

Zbiory są eksponowane w pomieszczeniu prowadzącym do sali, w której można podziwiać rękopis „Pana Tadeusza”.

Trzy miniatury ze zbiorów Lanckorońskich.

Przekazanie miniatur ze zbiorów hr. Lanckorońskich dla Ossolineum

Zaproszenie

1

(od lewej) Katarzyna Raczyńska, członek Rady Fundacji Lanckorońskich, i Piotr Piniński,
prezes Fundacji Lanckorońskich, słuchają przemówienia dr. Adolfa Juzwenki, dyrektora Ossolineum.

2

Katarzyna Raczyńska i Piotr Piniński podpisują akt darowizny.

3

Katarzyna Raczyńska i Piotr Piniński wraz z dr. Adolfem Juzwenką po podpisaniu aktu darowizny.

4

Wystawa części podarowanych miniatur.

W dniu 8 lipca 2016 r. w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu Piotr Piniński i Katarzyna Raczyńska podpisali akt notarialny, zgodnie z którym Fundacja Lanckorońskich przekazała Ossolineum jako darowiznę 43 miniatury portretowe ze zbiorów hr. Lanckorońskich.

Czytaj dalej

Podsumowanie projektu „Karol Lanckoroński i jego spuścizna rękopiśmienna w zbiorach Austriackiej Biblioteki Narodowej” jak również prezentacja serii wydawniczej „Lanckoroniana”

Sympozjum, które odbyło się 18 kwietnia 2016r. w Stacji Naukowe PAN w Wiedniu.

7

5

4

6

2

Stacja naukowa Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu: Piotr Piniński, prezes Fundacji Lanckorońskich.

(Od lewej) Piotr Piniński – Prezes Fundacji Lanckorońskich , Beata Walczakiewicz z Polskiej Akademii Nauk, profesor Elżbieta Frąckowiak – wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, Artur Lorkowski – ambasador Polski w Austrii, dr Andreas Fingernagel – dyrektor Departamentu rękopisów i druków w Austriackiej Bibliotece Narodowej, dr Werner Grebner zastępcą burmistrza III dzielnicy Wiednia.

+

Ś.P. Andrzej Stanisław Ciechanowski

Pogrzeb odbędzie się w Oratorium Brompton 16 listopada o godzinie 11. Po pogrzebie prochy zmarłego zostaną złożone w Kościele św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach.

RES SACRA MISER – dzieje Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności.

19 października 2015 roku na Skwerze Hoovera, na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, otwarta została wystawa pt. „RES SACRA MISER” – Dzieje Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności”.  Ekspozycje przygotowano na podstawie książki o tej samej nazwie, sfinansowanej przez Fundację Lanckorońskich oraz opublikowanej przez Fundację im. prof. Mojżesza Schorr.

RES_SACRA_MISER_web

(Od lewej) Jadwiga Czartoryska (członek Rady Fundacji Lanckorońskich), dr Grażyna Pawlak, prof. Elżbieta Mazur i profesor Daniel Grinberg (współautorzy książki oraz wystawy), Piotr Piniński (prezes Fundacji Lanckorońskich) oraz Maciej Sadowski (współautor książki oraz wystawy).

Nowa strona internetowa Polskiej Akademii Umiejętności – Digitalizacja Acta Nuntiaturae Polonae

Informujemy, iż strona internetowa Polskiej Akademii Umiejętności zyskała nową szatę graficzną. Jedna z podstron witryny poświęcona została Acta Nuntiaturae Polonae: http://pau.krakow.pl/index.php/pl/wydawnictwo/publikacje-on-line/acta-nuntiaturae-polonae/wstep .

Tomy wydane w l.2005-2014 były przygotowywane do druku w postaci pozwalającej na natychmiastowe ich udostępnienie w wersji cyfrowej, a osobna dotacja Fundacji Lanckorońskich pozwala na digitalizację tomów wydanych w l.1990 – 2004. Skanowane są kolejne tomy i sukcesywnie (począwszy od 2004 wstecz) będą umieszczane na tej stronie. Zakończenie tego zadania Polska Akademia Umiejętności planuje na pierwszy kwartał 2016.

Katalog online zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności

Najpauartwiększy w tej części Europy zbiór fotografii naukowych hrabiego Karola Lanckorońskiego, od lat siedemdziesiątych XIX wieku, aż do roku 1915, był przechowywany w pałacu Lanckorońskich w Rozdole. Podczas pierwszej wojny światowej, zbiór ten został ewakuowany z dóbr galicyjskich do wiedeńskiego Palais Lanckoroński, mieszczącego się wówczas przy Jacquingasse.

W roku 1929 hrabia Karol Lanckoroński złożył Polskiej Akademii Umiejętności swój zbiór fotografii naukowych, który obejmował wówczas mniej więcej 60 000 zdjęć […] dzieł sztuki z zakresu architektury, rzeźby i malarstwa, ze specjalnym uwzględnieniem sztuki włoskiej. Czytaj dalej

15 listopada 2014r. — Posiedzenie naukowe Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

Lanckorońskich Jakub Borawski jako gość na uroczystym posiedzeniu naukowym Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

Członek rady Fundacji Lanckorońskich Jakub Borawski jako gość na uroczystym posiedzeniu naukowym Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, 15 listopada 2014.