4 października 2019 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbył się wernisaż wystawy „36 x Rembrandt”, której centralnym punktem są dwa obrazy artysty ze zbiorów Lanckorońskich „Dziewczyna w ramie obrazu” i „Uczony przy pulpicie”. Oba dzieła znalazły się na Zamku Królewskim w Warszawie w 1994 roku jako dar Profesor Karoliny Lanckorońskiej i stanowią część prezentowanej tam Galerii Lanckorońskich. Wystawa stała się też okazją dla uczczenia 25. rocznicy przekazania przez Profesor Karolinę Lanckorońską jej daru narodowi polskiemu. Na wystawie prezentowane są także rysunki i grafiki pochodzące m.in. m.in. z Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie oraz Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

 

remb strona

Jakub Borawski, członek Rady Fundacji Lanckorońskich, przemawia podczas wernisażu wystawy „36 x Rembrandt”

Jakub Borawski, członek Rady Fundacji Lanckorońskich, przemawia podczas wernisażu wystawy „36 x Rembrandt”.

Przedstawiciel Rady Fundacji Lanckorońskich, Jakub Borawski, podczas wernisażu wystawy „36 x Rembrandt”. Obok (od prawej) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński oraz Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie prof. dr hab. Wojciech Fałkowski.

Przedstawiciel Rady Fundacji Lanckorońskich, Jakub Borawski, podczas wernisażu wystawy „36 x Rembrandt”. Obok (od prawej) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński oraz Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie prof. dr hab. Wojciech Fałkowski.

 

 

 

Fundacja Lanckorońskich objęła honorowym patronatem Rok Marii Klementyny Sobieskiej w Oławie. 26-27 września odbyły się uroczystości związane z 300. rocznicą ślubu Klementyny Sobieskiej, wnuczki Króla Jana III i jednocześnie rodowitej oławianki z Jakubem III Stuartem zorganizowane przez Starostę Oławskiego Zdzisława Brezdenia. W dwudniowych obchodach, obejmujących m.in. uroczystą mszę świętą, okolicznościowe wykłady oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej, wziął udział Prezes Fundacji Lanckorońskich Piotr Piniński

plakat3-758x540

Prezes Fundacji Lanckorońskich Piotr Piniński podczas uroczystości upamiętniających ślub Marii Klementyny Sobieckiej i Jakuba III Stuarta.

Prezes Fundacji Lanckorońskich Piotr Piniński podczas uroczystości upamiętniających ślub Marii Klementyny Sobieckiej i Jakuba III Stuarta.

Profesor Aleksandra Skrzypietz z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach podczas wykładu o Marii Klementynie Sobieskiej

Profesor Aleksandra Skrzypietz z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach podczas wykładu o Marii Klementynie Sobieskiej.

 

Odsłonięcie tablicy w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Oławie upamiętniającej 300. rocznicę ślubu Marii Klementyny Sobieskiej i Jakuba III Stuarta przez Starostę Oławskiego Zdzisława Brezdenia oraz Piotra Pinińskiego.

Odsłonięcie tablicy w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Oławie upamiętniającej 300. rocznicę ślubu Marii Klementyny Sobieskiej i Jakuba III Stuarta przez Starostę Oławskiego Zdzisława Brezdenia oraz Piotra Pinińskiego.

 

Fundacja Lanckorońskich objęła patronatem organizowaną przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu II Międzynarodową Konferencję Proweniencyjną „Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej”, która odbyło się w dniach 18-19 czerwca 2019 r. Celem konferencji było zebranie i upowszechnienie informacji o dawnych kolekcjach prywatnych z terenów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Śląska i Pomorza przechowywanych obecnie w całości lub części w bibliotekach, archiwach i muzeach w kraju i zagranicą. W założeniu organizatorów konferencja ma stanowić kolejny krok do bliższego poznania i naukowej rekonstrukcji księgozbiorów historycznych rozproszonych na przestrzeni wieków.

Link: Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej

2

3

(od lewej) dr Dorota Sidorowicz-Mulak (Ossolineum) oraz Piotr Piniński (prezes Fundacji Lanckorońskich).

4

(w pierwszym rzędzie) prof. Arvydas Pacevičiusz z Uniwersytetu Wileńskiego, (w drugim rzędzie) dr Iryna Kachur z Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka i Irena Ciborowska-Rymarowicz z Narodowej Biblioteki Ukrainy im. W. I. Wiernadskiego w Kijowie.

 

5

(od lewej) dyrektor dr Adolf Juzwenko i dr hab. prof. PAN Jacek Soszyński.

6

(od lewej) dr hab. Jolanta Gwioździk, prof. Paulina Buchwald-Pelcowa, dr Urszula Paszkiewicz podczas wernisażu wystawy „Ossolińskie cymelia proweniencyjne XV-XVIII w.”).

 

 

Dnia 18 października w warszawskim Hotelu Bristol miała miejsce inauguracja Księgi Stulecia Niepodległości, której głównym sponsorem jest Fundacja Lanckorońskich. Z tej okazji odbyła się debata „Polska w drodze demokracji 1918-2018”, którą poprowadził Zbigniew Gluza, prezes Ośrodka Karta. Dyskusję poprzedziło przemówienie profesora Andrzeja Rottermunda, byłego dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie i prezes Fundacji im. Ciechanowieckich oraz Fundacji Teresy Sahakian. Gośćmi spotkania byli Filip Bajon, profesor Włodzimierz Borodzieja, Janina Ochojska, Andrzej Pągowski i Kazimiera Szczuka.

KSIĘGA inauguracja (5)

Warszawa 18.10.18. Hotel Bristol. Piotr Piniński, prezes Fundacji Lanckorońskich (po środku), rozmawia z Zbigniewem Gluzą (po prawej) prezesem Ośrodka Karta.

Inauguracja Księgi Stulecia Niepodległości.

(od lewej) Piotr Piniński, prezes Fundacji Lanckorońskich, Maria Bliźniak, Dominik Radziwiłł, członek Rady Fundacji Lanckorońskich, profesor Andrzej Rottermund, prezes Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich oraz Fundacji Teresy Sahakian.

KSIĘGA inauguracja (13)

Dominik Radziwiłł, członek Rady Fundacji Lanckorońskich, (po lewej) rozmawia z Michałem Szułdrzyńskim, zastępcą redaktora naczelnego gazety Rzeczpospolita

ZAPROSZENIE INAUGURACJA KSIĘGI

_okladka+BANDEROLA _Fundacja Lanckoronskich

okladka_KSIEGA_STULECIA_front_okladek_1

okladka_KSIEGA_STULECIA_front_okladek_2

Coroczne spotkanie Komitetu Stypendialnego Fundacji Lanckorońskich odbywające się w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, która administruje programem

(od lewej) Piotr Piniński (prezes Fundacji Lanckorońskich), profesor Andrzej Borowski (wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności) oraz Katarzyna Dzięgło (sekretarz komisji).

(od lewej) Piotr Piniński (prezes Fundacji Lanckorońskich), profesor Andrzej Borowski (wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności) oraz Katarzyna Dzięgło (sekretarz komisji).

(od lewej) Profesorowie Adam Małkiewicz (Polska Akademia Umiejętności), Janusz Tandecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kazimierz Lewartowski (Uniwersytet Warszawski) i Maciej Salamon (Uniwersytet Jagielloński).

(od lewej) Profesorowie Adam Małkiewicz (Polska Akademia Umiejętności), Janusz Tandecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kazimierz Lewartowski (Uniwersytet Warszawski) i Maciej Salamon (Uniwersytet Jagielloński).

Wrocław, promocja publikacji „Książka dawna i jej właściciele”, zawierającej referaty wygłoszone podczas międzynarodowej konferencji organizowanej jesienią 2016 r., zorganizowanej przez Ossolineum i Konsorcjum Europejskich Bibliotek Naukowych (CERL).

ksiazka_dawna_promocja

(od lewej) dr Adolf Juzwenko – dyrektor Ossolineum, prof. Jacek Soszyński, Piotr Piniński – prezes Fundacji Lanckorońskich,Dorota Sidorowicz-Mulak (współredaktor), dr Mariusz Dworsatschek – wicedyrektor Ossolineum i Agnieszka Franczyk-Cegła (współredaktor).

ksiazka1

Piotr Piniński z dwoma redaktorkami, Dorotą Sidorowicz-Mulak i Agnieszką Franczyk-Cegłą.

Fundacja Lanckorońskich jest największym partnerem finansowym programu zatytułowanego „Nieskończenie Niedpodległa” uruchomionego 5 stycznia 2018 roku przez Ośrodek Karta. Celem projektu jest ogólnopolska debata nad kondycją polskiej niepodległości, społeczeństwa i demokracji na przestrzeni ostatnich dziesięciu dekad. Program ten zawiera m.in. 52-odcinkowy cykl artykułów w „Rzeczypospolitej”, a także regularne audycje emitowane przez Telewizję Polsat i Radio ZET. Partnerem medialnym został także serwis Histmag.org.

IMG_20180103_0001

IMG_20180103_0002

IMG_20180103_0003

IMG_20180103_0004

Londyn, Gresham Street – sesja robocza prezesa i członków Rady Fundacji z członkami zespołu zarządzających z Investec Wealth & Management International.

 

1911

(przodem, od lewej) prezes Fundacji Piotr Piniński, członkowie Rady Fundacji: Dominik Radziwiłł, Piotr Chłapowski i Jadwiga Czartoryska.

(przodem, od lewej) Philip Osborn (starszy dyrektor inwestycyjny), Richard Johnson (starszy dyrektor inwestycyjny), Darren Ruane (dyrektor działu instrumentów dłużnych), Fei Yu (dyrektor inwestycyjny) i David Bulteel (dyrektor zarządzający).

Prezentacja w Instytucie Historii PAN w Warszawie książki prof. Krzysztofa Chłapowskiego pt. „Starostowie niegrodowi w Koronie 1565-1795, materiały źródłowe”, sponsorowanej przez Fundację Lanckorońskich.

(od lewej) Piotr Piniński, prezes Fundacji Lanckorońskich, prof. Krzysztof Chłapowski
i prof. Sławomir Górzyński – redaktor naczelny Wydawnictwa DiG.

“Polska 1926”

1926logo

18 października 2017 r. uruchomiono stronę internetową polska1926.pl. Współfinansowana przez Fundację Lanckorońskich „Polska 1926” to prezentacja jednego z największych imiennych spisów społeczeństwa II RP. 5,5 mln autografów złożyli polscy obywatele pod Deklaracją Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych jako szczególny wyraz wdzięczności za wyjątkowo hojną pomoc i wsparcie tego kraju w przywróceniu niepodległości Polsce.

1

22

Linki:
http://polska1926.pl/
http://dzieje.pl/aktualnosci/karta-922017-dzieki-ameryce
http://dsh.waw.pl/2678-from-poland-with-love,wys