+

RES SACRA MISER – dzieje Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności.

Nowa strona internetowa Polskiej Akademii Umiejętności – Digitalizacja Acta Nuntiaturae Polonae

Katalog online zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności

4 listopada 2014r. — Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Karola Lanckorońskiego

Fotografie z konferencji naukowej w Zamku Królewskim na Wawelu