W dniu 19 grudnia 2022r. odbyła się uroczystość nadania imienia Profesor Karoliny Lanckorońskiej skwerowi pod Wawelem przy skrzyżowaniu ul. Podzamcze i Kanoniczej

 


Zaproszenie odsłonięcie nazwy skweru prof. K. Lanckorońskiej

Zaproszenie na uroczystość

(od lewej), Odsłaniają tablicę Piotr Piniński,
dr hab. Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu
oraz Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta m. Krakowa ds. kultury.


Przemawia prezes Fundacji Lanckorońskich Piotr Piniński

(od lewej) Borysław Czarakcziew,
przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa,
dr hab. Andrzej Betlej, Piotr Piniński i Robert Piaskowski.


W dniu 18 października 2022 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyło się spotkanie z okazji Jubileuszu 150-lecia Polskiej Akademii Umiejętności.Profesor Jan Ostrowski,
prezes zarządu Polskiej Akademii Umiejętności.

Profesor Timothy Garton Ash, z Uniwersytetu Oxford’u.


(rząd 1, od lewej) Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta miasta Krakowa,
Artur Buszek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa,
Jarosław Gracel, prezes spółki Astor,
Piotr Piniński, prezes Fundacji Lanckorońskich,
Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Mark Brzeziński, ambasador USA w Polsce.


Konferencja
„Księgozbiory historyczne mniejszości religijnych i etnicznych”,
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 22-23 września 2022 roku.

Plakat związany z wydarzeniem

Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich dr Łukasz Kamiński.


Od lewej: (1 rząd) prezes Fundacji Lanckorońskich Piotr Piniński,
wicedyrektor Ossolineum dr Dorota Sidorowicz-Mulak,
(2 rząd) dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr hab. Krzysztof Stopka,
członek Rady Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich
Monika Agopsowicz,
wicedyrektor Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie
Marek Miławicki OP.


Spotkanie promocyjne książki
„Karolina Lanckorońska. W służbie nauki i Polski”
21 września 2022 r.

Okładka książki

Od lewej: dr Stanisław Bogaczewicz (autor rozdziału) ,
bp prof. Jan Kopiec (autor rozdziału),
dr Dorota Sidorowicz-Mulak (vice-dyr. Ossolineum),
dr Wojciech Biliński (redaktor/autor rozdziału),
prezes Fundacji Lanckorońskich Piotr Piniński.


 

Prezes Fundacji Lanckorońskich Piotr Piniński.

Od lewej: dr Stanisław Bogaczewicz, dr Łukasz Kamiński (dyr. Ossolineum),
dr Dorota Sidorowicz-Mulak (vice-dyr. Ossolineum), dr Wojciech Biliński,
prezes Fundacji Lanckorońskich Piotr Piniński.Wernisaż na Zamku Królewskim na Wawelu w Krakowie
z okazji otwarcia wystaw „Arcydzieła z Kolekcji Lanckorońskich”
oraz „Nowego Skarbca Koronnego”, 30 czerwca 2022 r.

Wśród obrazów należących do dawnych zbiorów Lanckorońskich, które po II wojnie światowej trafiły na europejski rynek antykwarski, znajdują się trzy prezentowane na pierwszej z wystaw: Święty Jerzy i smok Paola Uccella (obecnie w National Gallery w Londynie) nabyty przez Karola hr. Lanckorońskiego zapewne przed rokiem 1892, Portret 21-letniej kobiety pędzla naśladowcy Bartholomaeusa Bruyna starszego (Ackland Art Museum w Chapel Hill), zakupiony przez hrabiego w 1885 roku na aukcji spuścizny malarza Hansa Makarta, oraz Towarzystwo w parku Barenda Graata z dawnych zbiorów króla Stanisława Augusta (dziś w Rijksmuseum w Amsterdamie). Należały one do najwybitniejszych dzieł malarstwa wiedeńskiej kolekcji Lanckorońskich.

Goście zostali również zaproszeni do odwiedzenia wystawy „Wyczółkowski odnaleziony” przedstawiającej utracony w czasie II wojny światowej obraz Góralka/Wiejska dziewczyna w żółtej chuście Leona Wyczółkowskiego, pochodzący ze zbiorów Fundacji Wawelskiej im. Leona hr. Pinińskiego, utworzonej przez niego w 1931 roku.

 

Książka na temat historii kolekcji Lanckorońskich, w szczególności obrazów przedstawionych na wystawie, dofinansowana przez Fundację Lanckorońskich.

Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, Profesor Andrzej Betlej.


 

Otwarcie wernisażu.

Trzy obrazy pochodzące z kolekcji Lanckorońskich;
Święty Jerzy i smok pędzla Paola Uccella (w środku),
Portret 21-letniej kobiety autorstwa naśladowcy
Bartholomaeusa Bruyna starszego (po lewej),
Towarzystwo w parku namalowany przez Barenda Graata (po prawej).Wręczenie nagrody za zwycięstwo w wydziałowym konkursie
wiedzy o prawie rzymskim im. Leona hr. Pinińskiego,
pod patronatem Fundacji Lanckorońskich.
Uniwersytet Szczeciński, 14 czerwca 2022 roku.

Po lewej, Profesor Maciej Jońca,
po prawej Prezes Fundacji Lanckorońskich Piotr Piniński

Po lewej, Prezes Fundacji Lanckorońskich Piotr Piniński,
po prawej Prorektor Prof. Kinga Flaga-Gieruszyńska


Dyplom za 1 miejsce


Dnia 24 maja na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się spotkanie promocyjne książki „Dziewczyna i uczony”, dofinansowanej przez Fundację Lanckorońskich.

Dziewczyna i uczony - Gerdien Verschoor

Okładka książki

Od lewej: autorka Gerdien Verschoor i tłumaczka/redaktor Alicja Oczko

Od lewej: autorka Gerdien Verschoor i tłumaczka/redaktor Alicja Oczko


 

Prezes Funcacji Lanckorońskich Piotr Piniński i prowadząca spotkanie Renata Kim

Prezes Fundacji Lanckorońskich Piotr Piniński
i prowadząca spotkanie Renata Kim

od lewej: Prezes Funcacji Lanckorońskich Piotr Piniński, Alicja Jakubowska z Ośrodka Sztuki Zamku Królewskiego w Warszawie, wraz z autorką Gerdien Verschoor

od lewej: Prezes Fundacji Lanckorońskich Piotr Piniński,
Alicja Jakubowska z Ośrodka Sztuki Zamku Królewskiego w Warszawie,
wraz z autorką Gerdien Verschoor.https://harpercollins.pl/ksiazka,5600,dziewczyna-i-uczony.html

Młodzi Badacze przejmują inicjatywę

Stacja Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu, która od lat ma okazję gościć w swoich progach stypendystów Fundacji Lanckorońskich, rozpoczęła w tym roku, we współpracy z Fundacją  oraz Polską Akademią Umiejętności w Krakowie, projekt Young Researchers Take the Lead, którego celem jest zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców stypendystów Fundacji Lanckorońskich, którzy otrzymali dofinansowanie na miesięczny  pobyt naukowy w Wiedniu, a nawiązanie kontaktów właśnie z austriackimi instytucjami naukowymi jest ważnym krokiem na drodze do realizacji ich naukowych zamierzeń. Young Researchers Take the Lead to cykl filmowych wywiadów ze Stypendystami, w których krótko, aczkolwiek z pasją, humorem i przenikliwością opowiadają o prowadzonych obecnie badaniach,  planach związanych z wizytą w Wiedniu i swych największych naukowych marzeniach.

Zapis spotkania jest dostępny w serwisie YouTube:

https://youtu.be/LSPaFLYC32A

https://www.youtube.com/watch?v=aCRoWt2iieE&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=T0Czcu09-ms

https://www.youtube.com/watch?v=YY6UWMGak1w&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=2z6tpoPUgtw&t=1s

 

W dniu 27 stycznia w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich odbyło się spotkanie promocyjne książki Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej, dofinansowana przez Fundację Lanckorońskich.

Wydawnictwo prezentuje materiały z II Międzynarodowej Konferencji Proweniencyjnej – Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej, zorganizowanej przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich w czerwcu 2019 roku. Sympozjum odbyło się we Wrocławiu pod patronatem Fundacji Lanckorońskich, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i czasopisma Spotkania z Zabytkami.

Dwutomowa monografia zbiorowa obejmuje artykuły na temat historycznych kolekcji prywatnych z obszarów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Śląska i Pomorza. W tomie pierwszym znajdują się artykuły poświęcone kolekcjom z Wielkopolski, Małopolski, Mazowsza i ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. W tomie drugim zebrano artykuły poświęcone kolekcjom z terenów Śląska i ziem północnych Polski.

Zapis spotkania jest dostępny na kanale Ossolineum w serwisie YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=oT1O9Fyvtmg

lub poprzez stronę Ossolineum:
https://ossolineum.pl/index.php/kolekcje-prywatne-w-zbiorach-ksiazki-dawnej-spotkanie-promocyjne/

Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej t1

Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej t2Dyrektor Ossolineum dr Adolf Juzwenko

Dyrektor Ossolineum dr Adolf Juzwenko

Prezes Fundacji Lanckorońskich Piotr Piniński

Prezes Fundacji Lanckorońskich Piotr Piniński


Dr Agnieszka Franczyk-Cegła podczas prezentacji publikacji.

Dr Agnieszka Franczyk-Cegła podczas prezentacji publikacji.

Od prawej: Dr Agnieszka Franczyk-Cegła i dr Dorota Sidorowicz-Mulak, pod których redakcją naukową powstałą praca, oraz Piotr Piniński i dr Adolf Juzwenko

Od prawej: Dr Agnieszka Franczyk-Cegła i dr Dorota Sidorowicz-Mulak, pod których redakcją naukową powstałą praca, oraz Piotr Piniński i dr Adolf Juzwenko


Nekrolog-SM