Wystawa poświęcona życiu i twórczości kardynała Adama Stefana Sapiehy w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej oraz towarzysząca jej konferencja w Zespole Zamkowo-Parkowym Krasiczyn

Fundacja Lanckorońskich mecenasem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Otwarcie stałej wystawy miniatur pochodzących z dawnych zbiorów hr. Lanckorońskich.

Przekazanie miniatur ze zbiorów hr. Lanckorońskich dla Ossolineum

Podsumowanie projektu „Karol Lanckoroński i jego spuścizna rękopiśmienna w zbiorach Austriackiej Biblioteki Narodowej” jak również prezentacja serii wydawniczej „Lanckoroniana”

+

RES SACRA MISER – dzieje Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności.

Nowa strona internetowa Polskiej Akademii Umiejętności – Digitalizacja Acta Nuntiaturae Polonae

Katalog online zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności