Otwarcie stałej wystawy miniatur pochodzących z dawnych zbiorów hr. Lanckorońskich.

Dnia 8 lipca 2016 we Wrocławiu nastąpiło uroczyste przekazanie przez Fundację Lanckorońskich darowizny 43 miniatur malarskich z kolekcji Lanckorońskich dla Ossolineum. Przekazany zbiór obejmuje obiekty z okresu od XVII – XIX wieku. Stanowi bogaty przegląd portretów rodzinnej kolekcji, takich jak wizerunku przodków czy znakomitości historycznych, namalowanych przez wybitnych mistrzów. W dniu 23 września 2016 dary zostały poddane ekspozycji na stałej wystawie w Ossolińskim Muzeum Pana Tadeusza.
(zob. Wystawa oraz Program Edukacyjny)

Kolekcja 43 miniatur pochodzących ze zbiorów Lanckorońskich. Iluminowane manuskrypty, do których odnosi się broszura, wyeksponowane są w szufladach.

Zbiory prezentowane są w pomieszczeniu nawiązującym do wyglądu i atmosfery XIX-wiecznej biblioteki.

Piotr Piniński, prezes Fundacji Lanckorońskich (drugi od prawej) oraz dr Adolf Juzwenko, dyrektor Ossolineum (pierwszy od prawej) podczas otwarcia stałej ekspozycji zbiorów.

Zbiory są eksponowane w pomieszczeniu prowadzącym do sali, w której można podziwiać rękopis „Pana Tadeusza”.

Trzy miniatury ze zbiorów Lanckorońskich.

Przekazanie miniatur ze zbiorów hr. Lanckorońskich dla Ossolineum

Zaproszenie

1

(od lewej) Katarzyna Raczyńska, członek Rady Fundacji Lanckorońskich, i Piotr Piniński,
prezes Fundacji Lanckorońskich, słuchają przemówienia dr. Adolfa Juzwenki, dyrektora Ossolineum.

2

Katarzyna Raczyńska i Piotr Piniński podpisują akt darowizny.

3

Katarzyna Raczyńska i Piotr Piniński wraz z dr. Adolfem Juzwenką po podpisaniu aktu darowizny.

4

Wystawa części podarowanych miniatur.

W dniu 8 lipca 2016 r. w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu Piotr Piniński i Katarzyna Raczyńska podpisali akt notarialny, zgodnie z którym Fundacja Lanckorońskich przekazała Ossolineum jako darowiznę 43 miniatury portretowe ze zbiorów hr. Lanckorońskich.

Czytaj dalej

Podsumowanie projektu „Karol Lanckoroński i jego spuścizna rękopiśmienna w zbiorach Austriackiej Biblioteki Narodowej” jak również prezentacja serii wydawniczej „Lanckoroniana”

Sympozjum, które odbyło się 18 kwietnia 2016r. w Stacji Naukowe PAN w Wiedniu.

7

5

4

6

2

Stacja naukowa Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu: Piotr Piniński, prezes Fundacji Lanckorońskich.

(Od lewej) Piotr Piniński – Prezes Fundacji Lanckorońskich , Beata Walczakiewicz z Polskiej Akademii Nauk, profesor Elżbieta Frąckowiak – wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, Artur Lorkowski – ambasador Polski w Austrii, dr Andreas Fingernagel – dyrektor Departamentu rękopisów i druków w Austriackiej Bibliotece Narodowej, dr Werner Grebner zastępcą burmistrza III dzielnicy Wiednia.

+

Ś.P. Andrzej Stanisław Ciechanowski

Pogrzeb odbędzie się w Oratorium Brompton 16 listopada o godzinie 11. Po pogrzebie prochy zmarłego zostaną złożone w Kościele św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach.

RES SACRA MISER – dzieje Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności.

19 października 2015 roku na Skwerze Hoovera, na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, otwarta została wystawa pt. „RES SACRA MISER” – Dzieje Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności”.  Ekspozycje przygotowano na podstawie książki o tej samej nazwie, sfinansowanej przez Fundację Lanckorońskich oraz opublikowanej przez Fundację im. prof. Mojżesza Schorr.

RES_SACRA_MISER_web

(Od lewej) Jadwiga Czartoryska (członek Rady Fundacji Lanckorońskich), dr Grażyna Pawlak, prof. Elżbieta Mazur i profesor Daniel Grinberg (współautorzy książki oraz wystawy), Piotr Piniński (prezes Fundacji Lanckorońskich) oraz Maciej Sadowski (współautor książki oraz wystawy).

Nowa strona internetowa Polskiej Akademii Umiejętności – Digitalizacja Acta Nuntiaturae Polonae

Informujemy, iż strona internetowa Polskiej Akademii Umiejętności zyskała nową szatę graficzną. Jedna z podstron witryny poświęcona została Acta Nuntiaturae Polonae: http://pau.krakow.pl/index.php/pl/wydawnictwo/publikacje-on-line/acta-nuntiaturae-polonae/wstep .

Tomy wydane w l.2005-2014 były przygotowywane do druku w postaci pozwalającej na natychmiastowe ich udostępnienie w wersji cyfrowej, a osobna dotacja Fundacji Lanckorońskich pozwala na digitalizację tomów wydanych w l.1990 – 2004. Skanowane są kolejne tomy i sukcesywnie (począwszy od 2004 wstecz) będą umieszczane na tej stronie. Zakończenie tego zadania Polska Akademia Umiejętności planuje na pierwszy kwartał 2016.

Katalog online zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności

Najpauartwiększy w tej części Europy zbiór fotografii naukowych hrabiego Karola Lanckorońskiego, od lat siedemdziesiątych XIX wieku, aż do roku 1915, był przechowywany w pałacu Lanckorońskich w Rozdole. Podczas pierwszej wojny światowej, zbiór ten został ewakuowany z dóbr galicyjskich do wiedeńskiego Palais Lanckoroński, mieszczącego się wówczas przy Jacquingasse.

W roku 1929 hrabia Karol Lanckoroński złożył Polskiej Akademii Umiejętności swój zbiór fotografii naukowych, który obejmował wówczas mniej więcej 60 000 zdjęć […] dzieł sztuki z zakresu architektury, rzeźby i malarstwa, ze specjalnym uwzględnieniem sztuki włoskiej. Czytaj dalej

15 listopada 2014r. — Posiedzenie naukowe Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

Lanckorońskich Jakub Borawski jako gość na uroczystym posiedzeniu naukowym Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

Członek rady Fundacji Lanckorońskich Jakub Borawski jako gość na uroczystym posiedzeniu naukowym Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, 15 listopada 2014.

4 listopada 2014r. — Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Karola Lanckorońskiego

tablica900

Jacquingasse 16-18, Wiedeń, od prawej: Artur Lorkowski – Ambasador RP w Austrii, prof. Jerzy Wyrozumski – Sekretarz Generalny Polskiej Akademii Umiejętności, prof. Bogusław Dybaś – Dyrektor Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu.

PAN Stacja Naukowa w Wiedniu

PAN Stacja Naukowa w Wiedniu: Dr Joanna Winiewicz-Wolska, autorka książki „Karola Lanckorońskiego i jego wiedeńskie zbiory”, czyta list od prezesa Fundacji Lanckorońskich podczas spotkania po uroczystości.