+

Ś.P. Andrzej Stanisław Ciechanowski

Pogrzeb odbędzie się w Oratorium Brompton 16 listopada o godzinie 11. Po pogrzebie prochy zmarłego zostaną złożone w Kościele św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach.

RES SACRA MISER – dzieje Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności.

19 października 2015 roku na Skwerze Hoovera, na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, otwarta została wystawa pt. „RES SACRA MISER” – Dzieje Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności”.  Ekspozycje przygotowano na podstawie książki o tej samej nazwie, sfinansowanej przez Fundację Lanckorońskich oraz opublikowanej przez Fundację im. prof. Mojżesza Schorr.

RES_SACRA_MISER_web

(Od lewej) Jadwiga Czartoryska (członek Rady Fundacji Lanckorońskich), dr Grażyna Pawlak, prof. Elżbieta Mazur i profesor Daniel Grinberg (współautorzy książki oraz wystawy), Piotr Piniński (prezes Fundacji Lanckorońskich) oraz Maciej Sadowski (współautor książki oraz wystawy).

Nowa strona internetowa Polskiej Akademii Umiejętności – Digitalizacja Acta Nuntiaturae Polonae

Informujemy, iż strona internetowa Polskiej Akademii Umiejętności zyskała nową szatę graficzną. Jedna z podstron witryny poświęcona została Acta Nuntiaturae Polonae: http://pau.krakow.pl/index.php/pl/wydawnictwo/publikacje-on-line/acta-nuntiaturae-polonae/wstep .

Tomy wydane w l.2005-2014 były przygotowywane do druku w postaci pozwalającej na natychmiastowe ich udostępnienie w wersji cyfrowej, a osobna dotacja Fundacji Lanckorońskich pozwala na digitalizację tomów wydanych w l.1990 – 2004. Skanowane są kolejne tomy i sukcesywnie (począwszy od 2004 wstecz) będą umieszczane na tej stronie. Zakończenie tego zadania Polska Akademia Umiejętności planuje na pierwszy kwartał 2016.

Katalog online zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności

Najpauartwiększy w tej części Europy zbiór fotografii naukowych hrabiego Karola Lanckorońskiego, od lat siedemdziesiątych XIX wieku, aż do roku 1915, był przechowywany w pałacu Lanckorońskich w Rozdole. Podczas pierwszej wojny światowej, zbiór ten został ewakuowany z dóbr galicyjskich do wiedeńskiego Palais Lanckoroński, mieszczącego się wówczas przy Jacquingasse.

W roku 1929 hrabia Karol Lanckoroński złożył Polskiej Akademii Umiejętności swój zbiór fotografii naukowych, który obejmował wówczas mniej więcej 60 000 zdjęć […] dzieł sztuki z zakresu architektury, rzeźby i malarstwa, ze specjalnym uwzględnieniem sztuki włoskiej. Czytaj dalej

15 listopada 2014r. — Posiedzenie naukowe Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

Lanckorońskich Jakub Borawski jako gość na uroczystym posiedzeniu naukowym Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

Członek rady Fundacji Lanckorońskich Jakub Borawski jako gość na uroczystym posiedzeniu naukowym Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, 15 listopada 2014.

4 listopada 2014r. — Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Karola Lanckorońskiego

tablica900

Jacquingasse 16-18, Wiedeń, od prawej: Artur Lorkowski – Ambasador RP w Austrii, prof. Jerzy Wyrozumski – Sekretarz Generalny Polskiej Akademii Umiejętności, prof. Bogusław Dybaś – Dyrektor Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu.

PAN Stacja Naukowa w Wiedniu

PAN Stacja Naukowa w Wiedniu: Dr Joanna Winiewicz-Wolska, autorka książki „Karola Lanckorońskiego i jego wiedeńskie zbiory”, czyta list od prezesa Fundacji Lanckorońskich podczas spotkania po uroczystości.

Fotografie z konferencji naukowej w Zamku Królewskim na Wawelu

1

Sala Senatorska na Wawelu, rozpoczęcie konferencji naukowej, od lewej: kard. Stanisław Dziwisz (arcybiskup metropolita krakowski), Prof. Jerzy Wyrozumski (sekretarz generalny Polskiej Akademii Umiejętności), biskup Jan Kopiec (biskup diecezjalny gliwicki).

2

Sala senatorska na Wawelu, Piotr Piniński (prezes Fundacji Lanckorońskich) przemawiający do zgromadzonych, po lewej: Prof. Jan Ostrowski (dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu).

3

Sala Edukacyjna na Wawelu, od lewej: Prof. Piotr Skubiszewski przedstawia prelegenta prof. Jerzego Miziołka.

 

Dar dla narodu. 20-lecie obecności kolekcji Lanckorońskich na Wawelu. Konferencja naukowa w Zamku Królewskim na Wawelu